Ziņošana par blaknēm

Kas ir blaknes?

Blakne ir jebkurš nevēlams medicīnisks gadījums pēc farmaceitiskā produkta izmantošanas pacientam, kas var būt vai nebūt izraisīts pēc šī produkta lietošanas. Līdz ar to blakne varētu būt jebkura nelabvēlīga un neparedzēta pazīme, simptoms vai slimība, kas saistīta ar produkta lietošanu.

Kāpēc ir jāziņo par blaknēm?

Ziņojot par blaknēm, jūs palīdzat mums nodrošināt mūsu produktu un pacientu drošību. Jūsu informācija palīdzēs mums pildīt mūsu pienākumus par ziņošanu veselības aprūpes iestādēm, kas liek mums iesniegt informāciju par mūsu produktu blakusparādībām pat tad, kad nav pierādīta saikne starp produktu un blakusparādību.

Ja jūs vai cilvēks, kuru jūs pārstāvat, pašlaik cieš no smagām blaknēm, lūdzu, pirms ziņot par blakni, sazinieties ar vietējo ārstu vai citu profesionālu veselības aprūpes speciālistu.

Kā ziņot par blaknēm?
Ziņošanu par blaknēm parasti veic veselības aprūpes speciālisti, tāpēc jums ir ieteicams konsultēties ar savu ārstu vai farmaceitu. Arvien biežāk pacienti var ziņot par blaknēm tieši, izmantojot dažādas metodes, piemēram, tiešsaistes pacientu pārskata anketu, kas pieejama medikamentu regulējošo valsts iestāžu mājas lapās vai pa tālruni.

Ja Jums rodas blaknes vai domājat, ka jūs varat tās izjust, jums vajadzētu konsultēties ar medicīnas darbinieku. Eiropas Zāļu aģentūra nevar pieņemt ziņojumus par blaknēm tieši no pacientiem vai patērētājiem. Aģentūra arī nespēj nodrošināt katram medicīnisko padomu vai apstiprināt, vai jūsu simptomus izraisa konkrēts medikaments.