კიბოს პირველი ვიროთერაპიული მკურნალობა

RIGVIR®-ი შეიცავს ცოცხალ არაპათოგენურ ECHO-7 ვირუსს, რომელიც არის არაგენმოდიფიცირებული. RIGVIR®-ი არის ონკოტროპული და ონკოლიტიკური. ის პოულობს და შერჩევითად აინფიცირებს სიმსივნის უჯრედებს, ამ პროცესს ონკოტროპიზმი ეწოდება. შემდეგ ხდება RIGVIR®-ის რეპლიკაცია სიმსივნის უჯრედებში და შლის მათ, პროცესს ეწოდება ონკოლიზისი.

ონკოლიტიკური ვიროთერაპია RIGVIR®-ით არის უსაფრთხო და ეფექტური კიბოს მკურნალობა, რემლიც აუმჯობესებს პერიოდს პროგრესირებამდე, ზრდის გადარჩენის შანსს და აუმჯობესებს სიცოცხლის ხარისხს.

RIGVIR®-ი არის მსოფლიოში პირველი ონკოლიტიკური ვირუსი, რომელიც რეგისტრირებულია კიბოს ვიროთერაპიისთვის და შეტანილია სამედიცინო პრაქტიკაში. RIGVIR®-ი დანერგილია ლატვიაში 2004 წელს კანის მელანომის სამკურნალოდ. 2011 წლიდან RIGVIR®-ი მთლიანად ანაზღაურებადია ლატვიის რეზიდენტებისთვის და 2015 წლიდან შეტანილია გაიდლაინებში კანისა კიბოსა და მელანომის სამკურნალოდ. 2015 წლიდან RIGVIR®-ი დაშვებულია საქართველოში, 2016 წლიდან იგი დაშვებულია სომხეთში.