Kopsavilkums par Rigvir® klīniskajiem pētījumiem pirms reģistrācijas

Rigvir® klīniskie pētījumi tika uzsākti 1968. gadā Rīgā, Latvijā. Lai pārbaudītu Rigvir® efektivitāti un drošību klīniskos pētījumos pirms reğistrācijas tika iesaistīti vairāk kā 700 pacienti, kuriem bija diagnosticēti pēdējo stadiju melanomas, kuņģa vai zarnu trakta audzēji [1-5].

Drošību pārbaudīja apmēram 190 pēdējo stadiju melanomas, kuņģa un zarnu trakta audzēju pacientos [6-9]. Biežāk sastopamās blakusparādības, kuras novēroja īslaicīgi (pāris dienas), bija pārejošas – nogurums, mazliet paaugstināta temperatūra un nelielas sāpes audzēja apvidū. Pacientiem netika novērota nepanesamība, kuras dēļ terapija būtu jāpārtrauc.

Rigvir® efektivitātes pētījumos tika iesaistīti vairāk kā 540 melanomas pacienti. Šie pētījumi pierādīja, ka pacienti, kuri ārstēti ar Rigvir®, dzīvoja ilgāk nekā pacienti, kuriem veikta tikai operācija *. Galvenie Rigvir® klīniskie pētījumi rāda uzlabotu 3 gadu dzīvildzi melanomas pacientiem [1, 10-18]. Pacientiem, kuri bija izoperēti, 3-gadīgā dzīvildze bija 46-58%, savukārt pacientiem, kuri ārstēti arī ar Rigvir®, 3-gadīgā dzīvildze bija 57-84% un 5-gadīgā dzīvildze 44-66%. Acu melanomas pacientiem šie skaitļi bija vēl augstāki, attiecīgi 90% un 70%.

Drošības pētījumu laikā tika iegūti arī dzīvildzes dati no pētījumā iesaistītiem kuņģa un zarnu trakta audzēju pacientiem, kopskaitā aptuveni 160. Tā, III stadijas kuņğa vēža pacientiem pēc operācijas 5-gadīgā dzīvildze bija 24-33%; savukārt pacientiem, kuri ārstēti arī ar Rigvir® 5 gadīgā dzīvildze bija 47-60%. Taisnās zarnas II-IV stadijas vēža pacientiem pēc operācijas 5 gadīgā dzīvildze bija 41-68%; bet pacientiem, kuri ārstēti arī ar Rigvir® 5 gadīgā dzīvildze bija 71-78% [1, 5, 19,20].

* Šodien jaunu onkoloģijas medikamentu reģistrācijai prasa pētījumus, kas parāda zāļu ietekmi uz piecgadīgo dzīvildzi. Tiesa, lielākai daļai medikamentu, kuri tika apstiprināti pēdējās tūkstošgades mijā, un joprojām ir plaši pielietoti, šādi dati nebija pieejami. Interesanti, ka jau septiņdesmitos un astoņdesmitos gados veiktie Rigvir® pētījumos tālredzīgi novēroja pacientu 3 un 5 gadu dzīvildzi.

Atsauces

 1. Brūvere, R., O. Heisele, A. Ferdats, A. Rupais, and A. Muceniece, Ļaundabīgo audzēju Echovīrusa bioterapija: 40 gadu pētījumi (angliski: Echovirus-mediated biotherapy for malignant tumours: 40 years of investigation). Acta medica Lituanica, 2002. 9(Suppl 9): p. 97-100.
 2. Doniņa, S., I. Strēle, G. Proboka, J. Auzins, P. Alberts, B. Jonsson, D. Venskus, and A. Muceniece, Imunoterapija ar adapteto ECHO-7 virusu Rigvir (onkolitiska viroterapija) pagarina melanomas pacientu dzivildzi pec audzeja kirurgiskas ekscizijas retrospektiva noverojuma (angliski: Adapted ECHO-7 virus Rigvir immunotherapy (oncolytic virotherapy) prolongs survival in melanoma patients after surgical excision of the tumour in a retrospective study). Melanoma Research, 2015. 25(5): p. 421-426.
 3. Alberts, P., E. Olmane, L. Brokāne, Z. Krastiņa, M. Romanovska, K. Kupčs, S. Isajevs, G. Proboka, R. Erdmanis, J. Nazarovs, and D. Venskus, Long-term treatment with the oncolytic ECHO-7 virus Rigvir of a melanoma stage IV M1c patient, a small cell lung cancer stage IIIA patient, and a histiocytic sarcoma stage IV patient-three case reports. APMIS, 2016. 124(10): p. 896-904.
 4. Alberts, P., L. Brokāne, G. Proboka, D. Venskus, I. Jaunalksne, D. Reihmane, A. Tilgase, V. Telle, L. Patetko, A. Ramata Stunda, and M. Borodušķis, Viroterapija kā patstāvīga terapija onkoloğijā: Latvijas modelis. Latvijas Ārsts, 2016. 5: p. 60-63.
 5. Brūvere, R., O. Heisele, A. Ferdats, A. Rupais, and A. Muceniece, Ļaundabīgo audzēju Echovīrusa bioterapija: 40 gadu pētījumi (angliski: Echovirus-mediated biotherapy for malignant tumours: 40 years of investigation). Third Baltic Congress of Oncology, 2-4 May, Vilnius, Lithuania, 2002(Abstract 216): p. 251.
 6. Priedīte, I., R. Garklava, R. Bruvere, L. Vitolina, and A. Muceniece, Kolorektālā vēža ārstēšanas rezultāti (krieviski: Ближайшие и отдаленные результаты комбинированного лечения рака прямой кишки). III Igaunijas, Lietuvas un Latvijas onkologu konference, Riga, 1971: p. 325.
 7. Januškevičš, V.J., B. Popēna, and I. Priedīte, Imunostimulācija pēcoperācijas pacientiem ar taisnās zarnas vēzi (krieviski: Послеоперационная иммуностимуляция больных раком прямой kи шkи), in Pēcoperācijas pretaudzēju imunitātes modulēšana. Modulation of postoperative anti-tumor immunity (krieviski). 1988, Zinatne: Riga. p. 95-101.
 8. Kunicina, T.A., J.J. Dmitrievs, and S.L. Tihova, Ādas melanomas pacientu imunitātes monitorēšana enteroviruss ārstēšanas laikā (krieviski: Мониторинг иммунитета у больных меnаномой кожи при лечении энтеровнрусом). Simpozijs par ādas melanomas simptomiem un ārstēšanu (krieviski: Всесоюзный симрозиум “Клиника и лечение меланом кожи”). Saratova, 13.-14.sept. 1990.
 9. Konopatskova, O.M., A.N. Tahtamišs, and I.N. Pavlova, Imūnomodulatora Rigvir izmantošanas rezultāti melanomas pacientos (krieviski: Результаты применения иммуномодулятора “Ригвир” у больных меланомой кожи). 1. Nacionālā vēža bioterapijas konference (krieviski: Всероссйская научно-практическая конференчня “Биотерапия рака”), 20. jun. P.A.Gertsena Onkoloģijas pētniecības institūtā, Maskava. 2002.
 10. Heisele, O., Vīrusa imūnomodulatora (Rigvir) ietekme uz imūnoloģisko reaktivitāti ļaundabīgās ādas melanomas pacientos. Dissertācija (krieviski: Влияние вирусного иммуномодулятора на иммунологическуij реактивность больных злокачественной меланомой кожи). 1987: p. 1-166.
 11. Rudzītis, M., R. Garklāva, B. Popēna, and I. Desjatnikova, Piecgadīgā dzīvildze ādas melanomas pacientiem, kuri pēc ķirurģijas ārstēti ar imūnmodulatoru (krieviski: Повышение пятилетней выживаемости больных меланомой кожи, подвергнутых хирургическому лечению с последующей иммуномодуляцией). Vissavienības simpozijs Mūsdienu problēmas audzēju imūnterapijā. Jūrmala, 19.-21. apr. 1988. 2:pp. 19-20.
 12. Grigalinovičs, H., M. Rudzītis, M. Skudra, B. Popēna, I. Desjatnikova, and R. Garklāva, Vīrusa imūnomodulatora ietekme uz ādas melanomas pacientu dzīvildzi (krieviski: Влияние иммуномодулятора вирусной природы на морфологию меланомы кожи и выживаемость больных). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis 1988(12 (497)): p. 72-75.
 13. Muceniece, A., M. Rudzītis, R. Brūvere, I. Desjatnikova, A. Ferdats, R. Garklāva, O. Heisele, B. Popēna, and A. Volrāte, Selekcionēti un adaptēti cilvēka enterovīrusi kā bioloģiskās atbildes modificētāji ar pretvēža iedarbību cilvēka ļaundabīgās melanomas ārstēšanā (angliski: A specially selected and adapted human enterovirus as a biological response modifier with antitumor activity in the treatment of human malignant skin melanoma). Second International Conference on Melanoma, Venice, Poster Sessions, 16-19 Oct. 1989: p. 316.
 14. Ferdats, A., Vīrusi kā pretaudzēja imūnmodulatori. Dissertācija (krieviski: Вирусы как иммуномодуляторы противоопухолевого действия). 1989: p. 1-355.
 15. Muceniece, A., Rigvir – virusāla imūnmodulatora izstrāde un vēža viroterapijas klīniskā izpēte. Pasaules latviešu ārstu 4. kongress, Rīga. 2001: p. 126-127.
 16. Čēma, I., G. Proboka, J. Tārs, A. Skağers, E. Korņevs, A. Muceniece, A. Bigestāns, and G. Lauskis, Melanomas sejas ādā un mutes gļotādā. Pasaules latviešu ārstu 4. kongress, Rīgā., 2001: p. 52.
 17. Brūvere, R., G. Feldmane, A. Ferdats, O. Heisele, and A. Muceniece, Adjuvantā imunoterapija ar Latvijā izveidotiem vīrusu biomodulātoriem: eksperimentālie un klīniskie dati (angliski: Adjuvant immunotheraphy with virus-mediated biomodulators developed in Latvia: experimental and clinical data). Abstracts of the Perspectives in Melanoma X and The Third Annual International Melanoma Research Congress 14-16 September, Noordwijk, The Netherlands. Melanoma Research, 2006. 16(Suppl 1): p. S34-ABS-0058.
 18. Muceniece, A. and D. Venskus, Kā vērtēt imunitāti – melanomas modelis. 2007, Riga: Rīga: Ainas Mucenieces biedrība vēža imūnterapijas izstrādei. 1.-199. lpp.
 19. Garklāva, R., I. Priedīte, and A. Muceniece, Kuņģa un taisnās zarnas vēža pacientu ilgtermiņa ārstēšanas rezultāti pēc ķirurģijas un imūnostimulācijas ar nepatogēnu enterovīrusu (krieviski: Отдаленные результаты оперативного лечения больных раком желудка и прямой кишки после иммуностимуляции их апатогенньiм энтеровирусом). Vēža slimnieku imūnokompetence un imūnterapija (krieviski: Иммунокомпетентность и иммунотерапия больных злокачественными новообразованиями). Kemerovo. 77.-91. lpp. 1981.
 20. Muceniece, A., Ļaundabīgo audzēju viroterapija. 1. daļa – retrospekcija un pamatojums. Doctus, 2005. Nov.: p. 40-44.