RIGVIR® հաստատվել է Լատվիայում (ԵՄ անդամ), Վրաստանում եւ Հայաստանում, եւ հասանելի է դեղատներում որպես դեղատոմսային դեղ։

Օտարերկրյա հիվանդները կարող են ձեռք բերել RIGVIR® արտադրողի լիազոր գործընկեր “Medserviceagency.eu” Ltd. -ի մոտ։

Առաքումը սովորաբար իրականացվում է մի քանի օրվա ընթացքում: Հիվանդները կամ նրանց հարազատները կարող են իրենք տեղափոխել դեղը, մինչ այդ կարգավորելով բոլոր ձեւականությունները, կապված բժշկական փաստաթղթերի եւ մաքսատան հետ։ Եթե դեղը տեղափոխվում է ինքնաթիռով, այն պետք է գտնվի ուղեբեռի բաժանմունքում: Դեղորայքը միշտ պետք է տեղափոխել սառեցված տեսքով: Երկարատև փոխադրումների ժամանակ խորհուրդ է տրվում օգտագործել չոր սառույց որպես սառը պահպանող տարր: Օպտիմալ ջերմաստիճանը պահպանման համար -20° C։

Remember – it is necessary to get the certified virotherapy oncologist’s recommendations and prescription before you order the medicine.

Հիշեք, որ պետք է ստանալ երաշխավորագիր եւ դեղատոմս ուռուցքաբան-վիրոթերապևտից, նախքան դուք կպատվիրեք դեղորայքը։

Խուսափեք կեղծված դեղորայքից եւ ձեռք բերեք RIGVIR® միայն լիազորված ընկերությունից ՍՊԸ “Medserviceagency.eu»:
Անմիջապես տեղեկացրեք RIGVIR® պրեպարատի գնման կամ օգտագործման յուրաքանչյուր կասկածելի դեպքի մասին rigvir@rigvir.comrigvir@rigvir.com