2016 წელს RIGVIR® როგორც რეცეპტურული წამალი მელანომის სამკურნალოდ დარეგისტრირდა სომხეთში.

ოფიციალური წარმომადგენელი სომხეთში
პასუხისმგებელი სპეციალისტი: ანა სადოიანი
საკომუნიკაციო ენა: ARM, RUS
მობ. ტელ..: +374 91 36 1934
ელ-ფოსტა: anna@rigvir.com